PLSPNWOGŁOSZENIA


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o tragicznej śmierci

ś.p. Przemysława CHAMERY

Ucznia klasy trzeciej specjalizacji renowacja elementów architektury
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu

Msza św. żałobna odprawiona zostanie

w kościele p.w. NMP Częstochowskiej w Rodakach
w sobotę, 10 kwietnia 2021 r., o godz. 14.00

Społeczność Szkolna
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. utrzymuje w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. rozwiązania polegające na prowadzeniu wszystkich zajęć edukacyjnych przez szkoły artystyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W szkole obowiązuje Aneks nr 5 do regulaminu wraz z załącznikami nr 1 i 2. Dyrektor szkoły może organizować uczniom klas dyplomowych konsultacje indywidualne lub w małych grupach z przedmiotów zdawanych na egzaminie dyplomowym lub z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.

Nauczyciele prowadzący konsultacje w szkole przedkładają dyrektorowi do zaakceptowania wykaz uczniów, którzy będą w nich uczestniczyć. Dyplomanci przyjeżdżający na konsultacje mogą nocować w internacie. Na terenie szkoły obowiązuje reżim sanitarny.


Elżbieta Kucybała  
Dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu

Rzecznik Praw Obywatelskich | Deklaracja dostępności

BIP MKiDN CEA