Od dnia 13 grudnia 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły
publikowane są na nowej stronie na portalu gov.pl pod adresem:
https://www.gov.pl/plastykwisnicz