OGŁOSZENIA

PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W 2020 r.


Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem SARS-COV-2 lub zachorowania na COVID-19


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów oraz konsultacji uczniów z nauczycielami.


Zasady funkcjonowania Internatu PLSP w Nowym Wiśniczu w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zasady korzystania z biblioteki szkolnej PLSP w Nowym WiśniczuOGŁOSZENIE O PRZETARGU
W dniu 30 kwietnia 2020 r. dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Przebudowa istniejącej Sali gimnastycznej w PLSP im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu”. Ogłoszenie nr 536147-N-2020 o zamówieniu, SIWZ oraz załączniki 1-10c do pobrania pod linkiem:
https://bip.e-cea.pl/1029/zamowienia-publiczne/rok-2020/przebudowa-istniejacej-sali- gimnastycznej-w-plsp-im.-jana-matejki-w-nowym-wisniczu?draft=1

Elżbieta Kucybała
XIII OGÓLNOPOLSKI PLENER
DLA NAUCZYCIELI
SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
CERAMICZNE DIALOGI


OGÓLNOPOLSKI KONKURS
Świat wokół mnie

dla uczniów gimnazjów oraz klas sódmych szkół podstawowych


EGZAMIN MATURALNY
informacje dla uczniów i rodziców


KALENDARZ KONKURSÓW
SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO


TERMOMODERNIZACJA Państwowych Placówek Szkolnictwa Artystycznego

GIMNAZJALIŚCI:
Od marzeń do wymarzonej szkoły
Z uwagi na zagrożenie COVID-19 i zdalne nauczanie informujemy, że szkoła jest otwarta w dni powszednie w godzinach 8:00 - 15:00. Wejście do szkoły, za zgodą dyrektora, od strony budynku ceramiki obok domu nauczyciela przy ul. Bocheńskiej. Przy wejściu do szkoły obowiązują maseczki, rękawiczki, konieczna jest również dezynfekcja dłoni. Większość pracowników pracuje zdalnie.
Mailowy kontakt ze szkołą, poprzez adresy:

sekretariat@wisnickiplastyk.pl
dyrektor@wisnickiplastyk.pl
wicedyrektor.art@wisnickiplastyk.pl
wicedyrektor@wisnickiplastyk.pl
kierownik.internat@wisnickiplastyk.pl
kierownik.admin@wisnickiplastyk.pl


W sprawach pilnych kontakt telefoniczny do sekretariatu: 601 225 384

Rodzice i uczniowie kontaktują się ze szkołą wykorzystując dziennik elektroniczny.


W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi podejmowania działań mających na celu minimalizowanie ryzyka zakażenia

dyrektor szkoły odwołuje Dzień Otwarty Szkoły,

w trakcie którego miały być ogłoszone wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych (23 marca 2020 r.).

Impreza odbędzie się w późniejszym terminie, z chwilą ustania zagrożenia epidemiologicznego.

BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt