OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Szanowni Kandydaci i Rodzice

W tym roku, ze względu na dużą liczbę kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu wstępnego do PLSP w Nowym Wiśniczu (2, 5 osoby na jedno miejsce) próg punktacji pozwalającej na dostanie się na listę zakwalifikowanych wynosił 24 na 40 punktów.

Większa liczba kandydatów zakwalifikowanych niż liczba miejsc przewidzianych w klasie pierwszej na rok szkolny 2022/23 wynika z faktu, że nasza szkoła nie musi być szkołą pierwszego wyboru.

Potwierdzeniem chęci zostania uczniem PLSP w Nowym Wiśniczu jest złożenie w terminie do 12 lipca 2022 roku oryginałów wymaganych dokumentów.

W przypadku, gdy liczba zadeklarowanych kandydatów będzie większa niż liczba miejsc, przeprowadzona zostanie kolejna weryfikacja. Ostatecznym kryterium wpisania kandydata na listę przyjętych do PLSP w Nowym Wiśniczu będzie uzyskana przez niego liczba punktów na egzaminie wstępnym.

Uwaga!
Niedostarczenie oryginałów dokumentów w wyżej podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia nauki w PLSP im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu.
BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt