WIŚNICKI PLASTYK W FINLANDII 14-26 PAŹDZIERNIKA 2018

"Animacja i TIK jako nowa jakość wspomagania edukacji o dziedzictwie kulturowym
Polski i Finlandii" w ramach programu Erasmus+

Drugi tydzień

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

rok szkolny 2018/19