Absolwenci 1969

Ceramika artystyczna
 1. Balicka Anna
 2. Ciechanowicz Jerzy
 3. Jerzmanowski Jacek
 4. Klimczak Jerzy
 5. Kowalski Jerzy
 6. Kubala Stanisław
 7. Lupa Eugenia
 8. Moskwa Ryszard
 9. Nowicki Kazimierz
 10. Rojek Kazimierz
 11. Roszkiewicz Grzegorz
 12. Rudek Julian
 13. Sawaryn Bogusław
 14. Topka Tadeusz
 15. Trojanowski Józef
 16. Tota Adam
 17. Widełka Władysław
 18. Wnęk Henryk
 19. Wojtaś Radosława
Tkactwo artystyczne
 1. Bereta Anna
 2. Bereta Janina
 3. Biegajczyk Jadwiga
 4. Budzińska Ma�gorzata
 5. Florek Jadwiga
 6. Grandys Stanisława
 7. Koza Małgorzata
 8. Marszałek Marta
 9. Mikłas Grażyna
 10. Ochowicz Stanisława
 11. Podołowska Władysława
 12. Rzepecki Leon Krzysztof
 13. Stelmach Elżbieta
 14. Widełka Zdzisław