Absolwenci 1977

Tkactwo artystyczne
 1. Cetwiński Bogdan
 2. Czaicki Andrzej
 3. Czarnowska Małgorzata
 4. Dymacz Elżbieta
 5. Gaweł Urszula
 6. Góra Barbara
 7. Klima Maria
 8. Odrzywolska Kinga
 9. Pater Irena
 10. Pietruk Lucyna
 11. Turkiewicz Danuta
 12. Witek Bogdan
 13. Woszczyna Krystyna
 14. Zaręba Elżbieta
Ceramika artystyczna
 1. Broszkiewicz Maria
 2. Brzostek Maria
 3. Bulek Tadeusz
 4. Cebula Elżbieta
 5. Czyrnek Janina
 6. Diaków Andrzej
 7. Drwięga Ryszard
 8. Handzel Janina
 9. Kalecińska Krystyna
 10. Kempa Marek
 11. Kohman Bożena
 12. Majak Krystyna
 13. Mikrut Elżbieta
 14. Pawlak Kazimierz
 15. Pazderska Jolanta
 16. Rojek Sabina
 17. Suder Jan
 18. Ślizowska Jadwiga
 19. Wolna Teresa