Absolwenci 1978

Ceramika artystyczna
 1. Apryjas Tadeusz
 2. Cisak Małgorzata
 3. Czernik Małgorzata
 4. Drozd Anna
 5. Dudzic Halina
 6. Filipska Zofia
 7. Gaca Mirosława
 8. Janiczak Helena
 9. Jędryka Ewa
 10. Kaleta Alicja
 11. Kancler Elżbieta
 12. Kozieł Krystian
 13. Krzyżanowska Izabela
 14. Łabaj Roman
 15. Mach Maria
 16. Michałek Elżbieta
 17. Mikołajko Barbara
 18. Nowak Lucyna
 19. Pierzchała Elżbieta
 20. Sierotowicz Maria
 21. Sitek Grzegorz
 22. Solarczyk Izabela
 23. Solarczyk Małgorzata
 24. Szmurło Zbigniew
 25. Walawska Anna
 26. Wenda Irena
 27. Wiśniewski Zbigniew
 28. Zarzycka Barbara
Tkactwo artystyczne
 1. Ananicz Bożena
 2. Babraj Wanda
 3. Bilińska Ma�gorzata
 4. Gałysa Tadeusz
 5. Gicala Alina
 6. Hanusiak Janina
 7. Kaleta Irena
 8. Kozak Barbara
 9. Kucharczyk Danuta
 10. Mamak Wiesław
 11. Mastaj Krzysztof
 12. Maślak Bogusław
 13. Nawara Barbara
 14. Nieć Andrzej
 15. Pociecha Adam
 16. Rzeźnik Małgorzata
 17. Smoleń Krystyna
 18. Sułkowska Elżbieta
 19. Temeriusz Anna
 20. Trojan Anna
 21. Waśko Irena
 22. Wilczyńska Dorota
 23. Zaręba Krzysztof
 24. Zielińska Irena