Absolwenci 1982

Ceramika artystyczna
 1. Borówka Ma�gorzata
 2. Bubula Bernadeta
 3. Bury Zdzis�aw
 4. Fortuna Stanis�awa
 5. Gargas Kazimierz
 6. Kądziołka Marta
 7. Kulig Halina
 8. Kuryś Beata
 9. Magryś Piotr
 10. Michałowski Jacek
 11. Miecznikowski Krzysztof
 12. Możdżeń Benedykt
 13. Mroczek Lucyna
 14. Nowak Andrzej
 15. Piątkowski Jerzy
 16. Polaniak Stanisław
 17. Rola Zofia
 18. Romanow Iwona
 19. Rzeszowska Urszula
 20. Steindel Tomasz
 21. Strzelecki Longin
 22. Strzopa Bogusław
 23. Śliwa Wacław
 24. Szostak Adam
 25. Trojanowska Aleksandra
 26. Woźniak Małgorzata
 27. Wójcik Zdzisław
Konserwacja elementów architektury
 1. Burdak Tadeusz
 2. Dudek Ewa
 3. Dudek Wiesław
 4. Durak Urszula
 5. Gniewek Teresa
 6. Matras Józef
 7. Nowak Barbara
 8. Palej Dorota
 9. Syska Małgorzata
 10. Szymonowicz Ryszard
 11. Warchoł Elżbieta
 12. Wawrzkiewicz Marek
 13. Ziaja Paweł
Tkactwo artystyczne
 1. Czerny Urszula
 2. Grzesiak Elżbieta
 3. Gutowska Jolanta
 4. Jamróz Beata
 5. Kozak Bożena
 6. Kurnik Renata
 7. Maciejczyk Wioletta
 8. Mucha Lucyna
 9. Pitak Jolanta
 10. Pyrak Tomasz
 11. Sądelska Danuta
 12. Soboń Stanisława
 13. Sroka Jadwiga
 14. Sułkowska Bogusława
 15. Tomaszewski Krzysztof