Absolwenci 2008

Wychowawca: Henryk Kopańczyk
Ceramika
Wychowawca: Paweł Bielak
Renowacja elementów architektury