Absolwenci 2010

Wychowawca: mgr inż. Ewa Doniec
Renowacja elementów architektury
 1. El Bably Nadia
 2. Baziak Angelina
 3. Borycka Małgorzata
 4. Deczkowska Dobrawa
 5. Feć Katarzyna
 6. Gwoździkowska Elżbieta
 7. Kędzior Dagmara
 8. Kozak Aleksandra
 9. Krzemień Bartłomiej
 10. Leksan Paweł
 11. Leśna Anna
 12. Matusiak Barbara
 13. Chełczyński Bartosz
 14. Mayer-Gawron Arkadiusz
 15. Odrzywołek Piotr
 16. Proficz Patryk
 17. Rola Justyna
 18. Rusnarczyk Jowita
 19. Strzelczyk Maciej
 20. Szustkowska Katarzyna
 21. Tomczyk Agata
 22. Wajda Ewelina
Wychowawca: mgr Agata Despet
Ceramika
 1. Adamowska Kaja
 2. Barnaś Joanna
 3. Bogusz Angelika
 4. Borowa Natalia
 5. Cyran Barbara
 6. Ćwikła Dominika
 7. Hejmo Klaudia
 8. Orłowska Marzena
 9. Piotrowska Aleksandra
 10. Sowa Agnieszka
 11. Szumska Izabela
Tkanina artystyczna
 1. Kotarba Kamil
 2. Michniak Weronika
 3. Oleksiak Natalia
 4. Ptaszek Gabriela
 5. Tyszkowska Aleksandra
 6. Zawiślan Ewelina