WYDARZENIA

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018, 18.09.2017


 PLENER RYSUNKOWO MALARSKI KLASY TRZECIEJ W MUSZYNIE, 11.-15.09.2017

Galeria zdjęćUdział Wiśnickiego Plastyka w realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu uzyskało dofinansowanie w wysokości 36 300 euro na realizację projektu w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja KA 219. Projekt pt: Animacja i TIK jako nowa jakość wspomagania edukacji o dziedzictwie kulturowym Polski i Finlandii będzie realizowany wspólnie z fińską Szkołą Rzemiosła i Projektowania Lybecker w Raahe.

Streszczenie projektuTERMOMODERNIZACJA w WIŚNICKIM PLASTYKU”

W Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu rozpoczęła się realizacja inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Wartość zadania przekracza 9,5 mln zł. 80% kwoty pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie tego wielkiego projektu zaplanowane jest na maj 2018 r.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest wsparcie modernizacji energetycznej w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego, dla którego organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Efektem będzie oszczędność energii (zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia), poprawa stanu środowiska dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów i nauczycieli, a także lepszy efekt wizualny i użytkowy całego kampusu szkolnego (budynek główny, budynek ceramiki, hala tkacka, sala gimnastyczna, internat i dwa domy nauczyciela)

Realizacja rzeczowa projektu będzie polegała m.in. na dociepleniu elementów konstrukcyjnych dachów i ścian zewnętrznych, wymianie okien i drzwi, instalacji centralnego ogrzewania, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych, zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych, itd.Zakupiono wyposażenie do nowej pracowni komputerowej, 7.07.2017

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu pozyskało środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, w kwocie 40 000,00 zł na zadanie: Zakup wyposażenia do pracowni multimedialnej (program: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego). W ramach tej kwoty zakupiono 3 tablety graficzne Wacom i 5 komputerów firmy Apple.ARCHIWUM 2016/17

ARCHIWUM 2015/16

ARCHIWUM 2014/15

BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt