Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Centrum Edukacji Artystycznej realizuje projekt systemowy finansowany z Funduszu Spójności, w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” dotyczący kompleksowej termomodernizacji wybranych publicznych placówek szkolnictwa artystycznego.

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu bierze udział w projekcie. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkami:

https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/
Termomodernizacja w Wiśnickim Plastyku

W marcu 2019 r. w Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu zakończyła się kompleksowa termomodernizacja. Objęła budynek główny, budynek ceramiki, halę tkacką, internat i dwa domy nauczyciela.

W ramach modernizacji energetycznej we wszystkich budynkach wymieniono: stolarkę okienną wraz z drzwiami zewnętrznymi, instalację odgromową, instalację elektryczną, zamieniono oprawy oświetleniowe na oprawy ze źródłem LED. Docieplono podłogi na gruncie, ściany zewnętrzne (z wyjątkiem budynków wpisanych do ewidencji zabytków) oraz stropodachy. Wykonano nowe przyłącza sieci c.o. pomiędzy budynkami wraz z wymianą instalacji c.o. wewnątrz budynków. Zamontowano instalację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła w budynkach hali tkackiej i ceramiki. Dodatkowo w części budynków wymieniono konstrukcje dachów wraz z pokryciem. Na budynku hali tkackiej zamontowano panele fotowoltaiczne. Wkrótce kolejne panele zostaną zamontowane na dachu internatu. Przewidywany uzysk energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wyniesie ok 32 000 kWh/rok, co bezpośrednio przekłada się na 30% oszczędności w rocznych kosztach zużytej energii elektrycznej.

Koszt całej inwestycji wyniósł 10,3 mln zł.

Inwestycja została zrealizowana ze środków europejskich pozyskanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce.

BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt