Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Centrum Edukacji Artystycznej realizuje projekt systemowy finansowany z Funduszu Spójności, w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”, Priorytet IX „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” dotyczący kompleksowej termomodernizacji wybranych publicznych placówek szkolnictwa artystycznego.

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu bierze udział w projekcie. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkami:

http://cea.art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/termomodernizacja-szkol-artystycznych-5456.phpTermomodernizacja w Wiśnickim Plastyku

W Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu rozpoczęła się realizacja inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Wartość zadania przekracza 9,5 mln zł. 80% kwoty pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie tego wielkiego projektu zaplanowane jest na maj 2018 r.

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest wsparcie modernizacji energetycznej w infrastrukturze publicznej szkolnictwa artystycznego, dla którego organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Efektem będzie oszczędność energii (zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia), poprawa stanu środowiska dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, wzrost bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów i nauczycieli, a także lepszy efekt wizualny i użytkowy całego kampusu szkolnego (budynek główny, budynek ceramiki, hala tkacka, sala gimnastyczna, internat i dwa domy nauczyciela).

Realizacja rzeczowa projektu będzie polegała m.in. na dociepleniu elementów konstrukcyjnych dachów i ścian zewnętrznych, wymianie okien i drzwi, instalacji centralnego ogrzewania, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowie systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych, opraw oświetleniowych, zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych, itd.

BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt