• EGZAMIN DYPLOMOWY
 • DYPLOM 2015
 • DYPLOM 2016


KRÓTKO O EGZAMINIE DYPLOMOWYM


Egzamin dyplomowy jest podsumowaniem czteroletniej nauki w szkole.

  Obejmuje:
 • w części praktycznej prezentację przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji artystycznej, z uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy i funkcji, techniki i technologii oraz oryginalnego charakteru pracy
 • w części teoretycznej z historii sztuki:
  • opis, analizę i ocenę krytyczną dzieła sztuki
  • prezentację wybranych przez ucznia zagadnień dotyczących współczesnych wydarzeń artystycznych
  • wiedzę z historii sztuki dziedziny związanej ze specjalnością, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu specjalizacji
  Warunki zdania:
 • z historii sztuki - ocena wyższa od stopnia niedostatecznego,
 • ze specjalizacji - ocena wyższa od stopnia dopuszczającego.

Pozytywnie zdany egzamin dyplomowy jest podstawą uzyskania przez absolwenta tytułu „plastyk”.

 

 

 

 

 

BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt