• EGZAMIN DYPLOMOWY
 • DYPLOM 2015
 • DYPLOM 2016


KRÓTKO O EGZAMINIE DYPLOMOWYM


Egzamin dyplomowy jest podsumowaniem pięcioletniej nauki w szkole.

  Obejmuje:
 • w części praktycznej:
  • prezentację przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji artystycznej, z uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy i funkcji, techniki i technologii oraz oryginalnego charakteru pracy,
  • prezentację pacy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby;
 • część teoretyczną z historii sztuki.
  Warunki zdania:
 • z historii sztuki - ocena wyższa od stopnia niedostatecznego,
 • ze specjalizacji - ocena wyższa od stopnia dopuszczającego.

Pozytywnie zdany egzamin dyplomowy jest podstawą uzyskania przez absolwenta tytułu „plastyk”.

 

 

 

 

 

BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt