• PLENER FOTOGRAFICZNY
 • PLENER CERAMICZNY
 • SEMINARIUM: CERAMIKA I RZEŹBA

Ogólnopolski Plener Fotograficzny Wiśnickie Inspiracje


Ogólnopolski Plener Fotograficzny Wiśnickie Inspiracje jest propozycją dla uczniów i nauczycieli szkól plastycznych wspólnych działań plenerowo-warsztatowych poświęconych fotografii szlachetnej.

Po raz pierwszy zorganizowany w 2011 roku poświęcony był fotografii analogowej czarno-białej. W roku 2012 realizowaną techniką była guma chromianowa, a w 2013 cyjanotypia. Kilkudniowe działania twórcze wieńczy wystawa poplenerowa.

Od 2015 impreza organizowana jest w formie biennale.

Eksperymenty związane z poznawaniem historycznych technik fotograficznych wyzwalają inicjatywę, rozwijają zainteresowania historią fotografii, budzą pasję. Warsztaty poszerzają zakres wiedzy, jak i rozwijają wyobraźnię. Doskonałą formułą jest wspólna praca nauczycieli i uczniów. Dla uczniów współpraca z nauczycielem, który na czas warsztatów także staje się uczniem, ma wymiar humanistyczny i wychowawczy.

Zespół nauczycieli uczestniczących
w III. Plenerze Fotograficznym Wiśnickie inspiracje


PLENER 2022

Po raz szósty w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu w dniach 30 maja - 3 czerwca 2022 roku odbędzie się Ogólnopolski Plener Fotograficzny dla Uczniów i Nauczycieli Szkół Plastycznych Wiśnickie Inspiracje.

REGULAMIN PLENERU >>>

KARTA ZGŁOSZENIA >>>

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie zdjęć (pełnoletni) >>>

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie zdjęć (niepełnoletni) >>>

 


PLENER 2019

Po raz piąty w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu w dniach 16 - 20 września 2019 roku odbył się Ogólnopolski Plener Fotograficzny dla Uczniów i Nauczycieli Szkół Plastycznych Wiśnickie Inspiracje. Współorganizatorem imprezy jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

W działaniach plenerowo-warsztatowych uczestniczyły trzyosobowe grupy (nauczyciel i dwóch uczniów) ze szkół plastycznych z Gdańska, Katowic, Lublina, Olsztyna, Płocka, Radomia, Tarnowa i Nowego Wiśnicza.

Przestrzenią dla działań plenerowych był teren Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego, a powstałe zdjęcia uczestnicy opracowali w technice olejowej.

Technika olejna, lub jak kto woli olejowa, to jedna z najpiękniejszych i najważniejszych technik chromianowych. Jest to jedna z tak zwanych technik szlachetnych, manipulacyjnych, w których obraz tworzony jest ręcznie za pomocą nanoszonej na przykład pędzelkiem farby drukarskiej. Dzięki temu autor zdjęcia ma nieograniczone niemal możliwości manipulowania obrazem, a idealne powtórzenie raz wykonanej odbitki jest prawie niemożliwe.

W technice olejnej pierwszym etapem jest naświetlenie odpowiednio przygotowanego i uczulonego dwuchromianem potasu lub amonu papieru. Po naświetleniu papier jest dokładnie płukany tak, by całkowicie usunąć pochodzące z dwuchromianu żółtawe zabarwienie. Na tym etapie obraz widoczny jest jedynie jako subtelna płaskorzeźba na powierzchni papieru, na którą następnie nanosimy ręcznie farbę drukarską.

Większość zdjęć wykonanych w technice olejnej jest monochromatyczna, chociaż możliwe jest użycie farb barwnych, które, mieszając się na papierze dadzą zupełnie niepowtarzalne efekty.

Warsztaty szlachetnych technik fotograficznych realizowane w trakcie kolejnych plenerów są cennym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności, pozwalającym uczniom i ich nauczycielom sięgnąć do źródeł fotografii.

Podsumowaniem pleneru jest wystawa prezentująca powstałe w trakcie czterech dni realizacje uczniów i nauczycieli. Wernisaż odbył się 20. września. o godz. 12.00 w Galerii Szkolnej w budynku Internatu PLSP w Nowym Wiśniczu.


PLENER 2017 ODWOŁANY

Przyczyna: spóźnione rozległe prace remontowe w ramach termomodernizacji.

 


PLENER 2015

Po raz czwarty w Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu w dniach 14 – 18 września 2015 roku odbędzie się Ogólnopolski Plener Fotograficzny dla Uczniów i Nauczycieli Szkół Plastycznych Wiśnickie Inspiracje. Współorganizatorem imprezy jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

W działaniach plenerowo-warsztatowych uczestniczyć będą trzyosobowe grupy (nauczyciel i dwóch uczniów) ze szkół plastycznych z Jarosławia, Katowic, Lublina, Olsztyna, Opola, Rzeszowa, Tarnowa, Zakopanego i Nowego Wiśnicza.

Działania plenerowe realizowane będą na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego. Powstałe zdjęcia opracowane zostaną w szlachetnej technice talbotypii.

Talbotypia jest pierwszą techniką negatywowo-pozytywową, wynalezioną w 1839 roku przez Anglika W.H.F. Talbota. Materiałem światłoczułym jest papier nasycony azotanem srebra, który po wysuszeniu kąpany jest w roztworze chlorku lub bromku sodu. Naświetlony negatyw wywołuje się w roztworze kwasu galusowego i utrwala w roztworze tiosiarczanu sodu, następnie płuka i suszy.

Idea talbotypii - czyli wykonanie negatywu pozwalającego na otrzymanie wielu pozytywów (odbitek), stała się podstawą dalszego rozwoju fotografii.

Podsumowaniem pleneru będzie wystawa prezentująca powstałe w trakcie czterech dni realizacje uczniów i nauczycieli. Wernisaż odbędzie się 18.września. o godz. 12.00 w Galerii Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu.

 

PODSUMOWANIE PLENERU 2015

Gośćmi wiśnickiego Plastyka przez pięć dni (14 – 18 września)byli uczniowie i nauczyciele ze szkół plastycznych w Jarosławiu, Katowicach, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Tarnowie i Zakopanym. Powodem wizyty był udział w IV Ogólnopolskim Plenerze Fotograficznym Wiśnickie inspiracje.

W tym roku pomysłodawca pleneru i jego komisarz pan Michał Nieć zaproponował technikę talbotypii, wynalezioną w 1839 roku przez Anglika W.H.F. Talbota, pierwszą technikę negatywowo-pozytywową.

Od poniedziałku do czwartku plenerowicze poznawali szkołę, miasteczko i okolice, szukali inspiracji, fotografowali, wybierali najciekawszy kadr, niecierpliwie oczekiwali wydruku na folii.

O ile zdjęcia wykonywane były cyfrowo, to proces wykonania odbitki w całości realizowany był przez uczestników ręcznie. Każdy musiał sobie samodzielnie przygotować papier, pokrywając go emulsją światłoczułą. Na tak przygotowane podłoże nakładał negatyw wydrukowany na folii i naświetlał go, bądź za pomocą lampy halogenowej, bądź – dzięki ładnej pogodzie – światłem słonecznym. Talbotypia, zwana również kalotypią jest techniką bardzo trudną, stad nie każde podejście było udane i często pojawiało się pytanie: „Wyjdzie? Nie wyjdzie?”.

Pięć dni, wypełnione wędrówkami po wiśnickich plenerach i wykonywaniem kolejnych prób mających na celu zgłębienie tajników talbotypii, szybko minęło. Podsumowaniem tych zmagań była wspólnie przygotowana wystawa poplenerowa. Stanowiły ją wybrane (po jednej danego autora) prace prezentowane w nowo powstałej galerii szkolnej usytuowanej w miejscu dawnej kotłowni węglowej w budynku internatu.

W eksponowanych talbotypiach odnajdujemy zarówno znane i rozpoznawalne elementy wiśnickiego krajobrazu kulturowego jak i na co dzień niedostrzegane miejsca, które w tej „starej” technice nabierają nowego uroku.

Na wernisażu (18.09.2015) wrażeniom estetycznym towarzyszyła również część oficjalna, czyli wręczenie uczestnikom dyplomów udziału oraz drobnych pamiątek przez panią dyrektor Elżbietę Kucybałę. Kolejnym miejscem ekspozycji prac plenerowych Wiśnickie inspiracje będzie Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach, w trakcie ogólnopolskich warsztatów artystycznych „multimedia w sztuce”.

Skończył się plener, ale myślimy już o kolejnym, piątym, poniekąd jubileuszowym. Odbędzie się w 2017 roku i będzie okazją do przypomnienia prac powstałych w trakcie minionych edycji.

UCZESTNICY IV OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU FOTOGRAFICZNEGO
DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓL PLASTYCZNYCH WIŚNICKIE INSPIRACJE 2015
 • ZSP JAROSŁAW: DR ANDRZEJ RUŁKA, SYLWESTER KRAWIEC, WOJCIECH KUSZAJ
 • ZSP LUBLIN: MGR KRZYSZTOF WEREŃSKI, PAULINA ATRAS, MICHAŁ ZABIELSKI
 • PLP OLSZTYN: MGR BARTOSZ ORDELEWSKI, PATRYK DĄBKOWSKI, KLAUDIA KALCOWSKA
 • ZPPKP OPOLE: MGR MARIA BITKA JR, OKTAWIA DZIEDZIC, SONIA SZYDŁOWSKA
 • ZSP KATOWICE: MGR JOANNA NOWROT, SANDRA BRZĘCZEK, SABINA PRĘDKA
 • ZSP TARNÓW: MGR MAREK KALAFARSKI, ANETA BURZEC, DARIA KOSIOROWSKA
 • ZSP ZAKOPANE: MGR MAGDALENA CISZEWSKA-RZĄSA, PATRYCJA MARCISZ, KATARZYNA MEGLICZ
 • LP NOWY WIŚNICZ:MGR MICHAŁ NIEĆ (komisarz pleneru), EWA PACIORA, ŁUKASZ JODŁOWSKI,
 • Asystenci komisarza: MAŁGORZATA MACHETA, KAROL GŁÓD

REGULAMIN PLENERU

KARTA ZGŁOSZENIA

Plener Ceramiczny dla Nauczycieli Szkół Plastycznych Ceramiczne Dialogi


Plener Ceramiczny dla Nauczycieli Szkół Plastycznych Ceramiczne Dialogi to trwająca od 1999 r. cykliczna impreza ogólnopolska. Organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Do 2009 roku corocznie, a obecnie co dwa lata, plener organizowany jest w pierwszych dwóch tygodniach lipca. Jego uczestnikami są nauczyciele szkół plastycznych zainteresowani działaniami ceramicznymi.

Tradycyjnym podsumowaniem pleneru jest organizowany dla uczestników i gości piknik Glina i żar ognia. Po zakończeniu wypałów, z reguły końcem września, rozpoczyna się cykl wystaw prezentujących plenerowe realizacje, a ich wspomnieniem, "zatrzymaniem w czasie" jest katalog.

PLENER 2021

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół plastycznych do udziału w XIV. edycji pleneru Ceramiczne dialogi Nowy Wiśnicz 2021.

W obecnej sytuacji pandemicznej ilość pracowni oraz warunki w internacie pozwalają na organizację pleneru z zachowaniem zasad dystansu społecznego.

REGULAMIN PLENERU

KARTA UCZESTNICTWA

KARTA POBYTU


PLENER 2019

W trwającym od 1 lipca dwutygodniowym plenerze bierze udział 15 osób. To już trzynasta edycja tej, skierowanej do nauczycieli szkół plastycznych formy doskonalenia zawodowego.

Wakacyjny termin pleneru pozwala na realizację własnych kreacji artystycznych, które ze względu na specyfikę ceramiki, jak i rytm działań szkolnych nie zawsze można realizować podczas roku szkolnego. Stwarza również warunki do wymiany doświadczeń technologicznych i merytorycznych.

Walorem wiśnickiego Plastyka są liczne pracownie ceramiczne z pełnym wyposażeniem oraz duże gabarytowo piece do wypału. Zlokalizowany w kompleksie budynków internat zapewnia noclegi i wyżywienie. Nie mniej ważny jest sam Wiśnicz, urokliwe miasteczko pełne pamiątek historii, wtulone w Pogórze Wiśnicko-Lipnickie.

O pierwszych efektach tegorocznych zmagań artystycznych przekonamy się 11 lipca w trakcie pikniku „Glina i żar ognia”. Na pełne spektrum prac powstałych z rzeczonej gliny, ludzkiego talentu i pasji oraz żaru ognia przyjdzie poczekać do jesieni.

Galeria zdjęć>>>

 

 

SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI CERAMIKI I RZEŹBY
SZKÓŁ PLASTYCZNYCH

Seminarium stwarza możliwość spotkania się nauczycieli ceramiki i rzeźby oraz przedmiotów pokrewnych pracujących w szkołach w różnych regionach Polski. Pozwala ono na wymianę doświadczeń i opinii szeroko związanych z dydaktyką i metodyką nauczania. Udział w seminarium jest formą doskonalenia zawodowego, co poświadcza wydawane uczestnikom zaświadczenie.

 

SEMINARIUM 2015

Nauczyciele specjalności ceramika artystyczna i przedmiotu rzeźba spotkali się w Nowym Wiśniczu na IX Ogólnopolskim Seminarium Nauczycieli Ceramiki i Rzeźby Szkół Plastycznych. Tematem wiodącym było Przestrzenne widzenie i operowanie formą w kontekście przedmiotu rzeźba i specjalizacji ceramika.

Gośćmi wiśnickiego spotkania byli: prof. Józef Murzyn, ASP Kraków, Dziekan Wydziału Rzeźby oraz prof. Krzysztof Rozpondek i ad. Stanisław Sobota, ASP Wrocław, Wydział Ceramiki i Szkła, przedstawiciele Centrum Edukacji Artystycznej: pani wizytator Jolanta Chliszcz i pan Wojciech Myjak oraz absolwenci naszej szkoły: Paulina Matusik, Marta Pazdur, studentki ceramiki, ASP Wrocław, Olga Śliwa, Kaja Pilch, Żaneta Bzdyl, studentki rzeźby ASP Kraków, Sebastian Nowak, absolwent rzeźby ASP Kraków, Dagmara Zoworka, Artstyl Pracownia i Galeria Rękodzieła, Nowy Wiśnicz – Leksandrowa (od 2014), Justyna Druzgała, firma Decoreno.

Piątek, 27.11.2015

Wstępem były przygotowane przez organizatorów prezentacje poświęcone aktualnym informacjom związanymi z nauczaniem ceramiki i rzeźby, liczebnością szkól prowadzących specjalizację, która obecnie mieści się w specjalności techniki rzeźbiarskie, przeglądom i plenerom rzeźby i ceramiki. Zaprezentowana została również dokumentacja zdjęciowa prac uczniów pozyskana od uczestników seminarium oraz ze stron internetowych szkół oraz niewielka wystawa prac powstałych w wiśnickim Plastyku.

Wstępem do konwersatorium były wypowiedzi absolwentów naszej szkoły, którzy obecnie kontynuują edukacje artystyczna na uczelniach wyższych, bądź prowadzą własną działalność artystyczno-zarobkową. Z perspektywy czasu opowiadali o swej edukacji w szkole średniej, wspominając jej mocne i słabsze strony. W ich wypowiedzi w naturalny sposób wplotły się uwagi i komentarze i przemyślenia profesorów akademickich. Dyskusja potoczyła się wartko, tematy przeplatały i wiązały wzajemnie. Taka formuła spotkania stworzyła interesującą możliwość porównania poglądów dotyczących edukacji plastycznej z różnych poziomów i punktów widzenia.

Sobota, 28.11.2015

Sobota była dniem rozważań o formie egzaminu dyplomowego oraz czasem na sformułowanie wniosków i propozycji na przyszłość (m.in. konieczność kontynuowania tego typu spotkań, wstępne propozycje problematyki, konieczność bliskiej współpracy pomiędzy szkolnictwem artystycznym średnim i wyższym, ale i także konieczność kontaktów ze szkołami gimnazjalnymi). Na zakończenie spotkania uczestnikom wręczone zostały zaświadczenia uczestnictwa w Seminarium. Galeria zdjęć z seminarium >>>

Kolejnym punktem programu był wernisaż wystawy poplenerowej Ceramiczne Dialogi 2015. W Sali balowej wiśnickiego zamku Kmitów i Lubomirskich, dzięki współpracy z Muzeum Ziemi Wiśnickiej przygotowana została ekspozycja prac powstałych w czasie lipcowego XI Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego dla nauczycieli Szkół Plastycznych. Organizatorem tej imprezy był wiśnicki Plastyk i Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

W trakcie wernisażu autorzy mieli możliwość zaprezentowania efektu swych wakacyjnych poszukiwań w materii ceramiki (kilku z nich było również uczestnikami seminarium). W chłodnych murach zamku, przy gorącej kawie i herbacie przyszedł czas na pożegnania i deklaracje kolejnych spotkań. Galeria zdjęć z wystawy >>>

Uczestnicy Seminarium 2015

1. Barbara Seredyniecka Zespół Szkół Plastycznych Bielsko-Biała
2. Ryszard Kwak Zespół Szkół Plastycznych Bielsko-Biała
3. Michał Wąsacz Zespół Państwowych Szkół Plastycznych, Kraków
4. Grzegorz Tomkowicz Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego, Krosno
5. Eliza Rajsz Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego, Kielce
6. Agnieszka Pągowska Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego, Kielce
7. Anna Dulny-Perlińska Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego, Kielce
8. Mirosław Żurawski Zespół Szkół i Placówek Artystycznych, Nysa
9. Tomasz Chmielewski Zespół Szkół i Placówek Artystycznych, Nysa
10. Jan Szelwach Zespół Szkół i Placówek Artystycznych, Nysa
11. Aleksandra Dobrowolska Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta, Radom
12. Justyna Smogorzewska Zespół Szkół Plastycznych, Tarnów
13. Mateusz Kijak Zespół Szkół Plastycznych, Tarnów
14. Bartłomiej Sęczawa Liceum Plastyczne im. Bernardo Morando, Zamość
15. Tomasz Bełech Liceum Plastyczne im. Bernardo Morando, Zamość
16. Agnieszka Karecka Liceum Plastyczne im. Jana Matejki , Nowy Wiśnicz
17. Marek Biedka Liceum Plastyczne im. Jana Matejki , Nowy Wiśnicz
18. Mirosław Rekieć Liceum Plastyczne im. Jana Matejki , Nowy Wiśnicz
19. Marek Biedka Liceum Plastyczne im. Jana Matejki , Nowy Wiśnicz
20. Wojciech Hyży Liceum Plastyczne im. Jana Matejki , Nowy Wiśnicz
21. Andrzej Kłębek Liceum Plastyczne im. Jana Matejki , Nowy Wiśnicz
22. Henryk Wnęk Liceum Plastyczne im. Jana Matejki , Nowy Wiśnicz
23. Henryk Kopańczyk Liceum Plastyczne im. Jana Matejki , Nowy Wiśnicz
24. Andrzej Strach Liceum Plastyczne im. Jana Matejki , Nowy Wiśnicz
25. Barbara Szota-Rekieć Liceum Plastyczne im. Jana Matejki , Nowy Wiśnicz

PROGRAM SEMINARIUM

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SEMINARIUM

KARTA ZGŁOSZENIA - WYŻYWIENIE

INFORMACJA O NOCLEGACH W OKOLICY
Informacja o noclegach dostępna w zakładce NOCLEGI W OKOLICY TUTAJ >>>

 

Zawartość 3
BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt