POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW 25.04.2019

Oficjalne pożegnanie, program artystyczny, zdjęcia pamiątkowe

rok szkolny 2018/19