WIGILIA SZKOLNA 20.12.2018

Życzenia dyrektora, wręczenie stypendiów za wyniki w nauce i nagród za osiągnięcia artystyczne uczniom, wręczenie nagród dyrektora pracownikom szkoły, występ przygotowany przez klasę IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

rok szkolny 2018/19