WIGILIA SZKOLNA 20.12.2018

Życzenia dyrektora, wręczenie stypendiów za wyniki w nauce i nagród za osiągnięcia artystyczne uczniom, wręczenie nagród dyrektora pracownikom szkoły, występ przygotowany przez klasę IV

25
26
27
28
29
30
31
32
33

rok szkolny 2018/19