Od dnia 13 grudnia 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z rekrutacją do naszej szkoły
publikowane są na nowej stronie na portalu gov.pl pod adresem:
https://www.gov.pl/web/plastykwisnicz/rekrutacja-na-rok-szkolny-20232025