GENOWEFA NOWAK

Urodziła się w Terliczce k. Rzeszowa 30 października 1927, zmarła w Krakowie 8 czerwca 1981 r. Spoczywa na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Po stracie rodziców i zakończeniu wojny trafiła do Domu Dziecka. Ukończyła Gimnazjum Krawieckie i kontynuowała edukację w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie (1949-1951). Po zdaniu matury została przyjęta na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie ukończyła wydział rzeźby (pracownie Jaceka Pugeta i Jerzego Bandury). W okresie studiów (1951-1957) dodatkowo uczęszczała na zajęcia z grafiki (pracownia Ludwika Gradowskiego) i malarstwa (pracownia Jerzego Fedkowicza). W roku 1958 ukończyła Studium Pedagogiczne na tejże uczelni. W tym samym roku podjęła pracę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu jako nauczyciel rysunku i rzeźby. W 1977 roku, ze względu na stan zdrowia przeszła na rentę.

Jej dziewiętnastoletnia prac w wiśnickim Plastyku to czas poświęcony uczniom, ich rozwojowi artystycznemu a także osobowemu. Obok działań w obrębie zajęć, młodzież pod jej opieką wykonywała również liczne realizacje na potrzeby środowiska (np. rzeźby i freski dla Osiedla Słoneczne w Bochni, rzeźby dla Przedszkola w Nowym Wiśniczu, prace mające stanowić dekoracje statku M/S Bochnia).

Uzupełnieniem działalności dydaktycznej była działalność harcerska. Genowefa Nowak w 1960 roku stworzyła w szkole drużynę, która rozrosła się do szczepu. Jej olbrzymi wkład pracy oraz zaangażowanie skutkowało dużą aktywnością wiśnickich harcerzy. Uczestniczyli oni w ogólnopolskich akcjach: Operacja Frombork 1001 oraz Operacja Bieszczady 40.

Miesięczny wyjazd grupy 18. harcerzy w 1969 roku do Fromborka był pierwszym w Polsce harcerskim obozem plastycznym. Operacja Frombork 1001 miała na celu odbudowę miasta Fromborka i przygotowanie go do obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Do Fromborka Genowefa Nowak i jej druhowie wracali jeszcze kilkakrotnie. Najbardziej spektakularnym dziełem było popiersie Mikołaja Kopernika, wykonane podczas operacji w 1971 roku przez harcerzy pod kierunkiem Genowefy Nowak. Zostało ono uroczyście odsłonięte 22 lipca 1971 roku. Popiersie było wykonane z wypalanej gliny. Pomnik ten ustawiony był w parku na wysokości dworca PKP.1

W uznaniu zaangażowania i efektów działań plastycznych, na wniosek Sztabu Operacji uchwałą 15/30/1970 Genowefa Nowak została Honorowym Obywatelem Fromborka. Ten tytuł uzyskali również harcerze biorący udział w operacji oraz ich szkoła czyli Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Wakacje 1974/75 i 1975/76 to wyjazdy w Bieszczady. Operacja Bieszczady 40 miała włączyć harcerzy w zagospodarowanie i ożywienie kulturalne Bieszczadów i równocześnie umożliwić im przeżywanie wakacji wśród wspaniałej przyrody dzikich i niedostępnych wtedy gór. Wiśnicka drużyna zrealizowała szereg prac dekoracyjnych np. freski, sgraffita i rzeźby dla Szkoły Podstawowej w Lesku.

Harcmistrzyni Genowefa Nowak była członkiem Harcerskiej Rady Resortowej przy Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Genowefa Nowak była również czynną artystką. Poza rzeźbą uprawiała również malarstwo, rysunek i grafikę.

Jej prace eksponowane były na wystawach indywidualnych:

 • 1956 – Malarstwo i rzeźba – Stara Wieś k. Oświęcimia
 • 1957 – Malarstwo i rzeźba – (rodzinna wieś rzeźbiarki) Terliczka
 • 1960 – Rysunek i grafika – COPSA, ul. Senatorska – Warszawa
 • 1966 – Rzeźba – Galeria Sztuki Współczesnej – Warszawa
 • 1969 – Rzeźba – Biuro Wystaw Artystycznych – Rzeszów
 • 1972 – Rysunek i grafika – Bochnia
 • 1977 – Rysunek i rzeźba – Dom Kultury – Miechów

Uczestniczyła w wielu wystawach grupowych krajowych m.in.:

 • Polskie Działa Plastyczne w XV-leciu PRL; XX – leciu PRL; XXV – leciu PRL; XXX – leciu PRL oraz XXV – leciu LWP; XXX – leciu LWP;– Kraków, Warszawa.
 • Jubileusz 600 – lecia UJ Kraków 1964.
 • Wystawa Rzeźby – II Plener Dolnośląski – Ziębice Śl., Muzeum Śląskie – Wrocław 1965.
 • Ogólnopolska Wystawa Rzeźby Młodych – Kraków 1966.
 • XX lat PLSP w Krakowie– Wystawa prac absolwentów – Pawilon BWA –Kraków 1966.
 • Festiwal Dni Krakowa – rzeźba plenerowa, planty – Kraków 1966, 1968.
 • Wystawa Rzeźby Plenerowej XX-lecie Nowej Huty 1969.
 • Ogólnopolskie Biennale Rzeźby Plenerowej – Bytom 1969.
 • Wystawa plenerowa uzdrowiska Krynica 1971, 1972, 1973.
 • Wystawa – Dni Bochni 1974.
 • Wystawa Kraków 74 – Zachęta – Warszawa 1974.
 • Wystawa Życie - Szpital Wojskowy – Kraków 1975.


 • i zagranicznych:

 • 1963 – Międzynarodowa Wystawa Plastyki – Monaco
 • 1970 – Wystawa Zbiorowa – Szövetsege – Węgry
 • 1973 – Międzynarodowa Wystawa Grafiki Współczesnej – Gdańsk
 • 1975 – Międzynarodowa Wystawa Medalierstwa Współczesnego – XVI Kongres FIDEM Kraków

Brała udział we wszystkich organizowanych w Krakowie wystawach Rzeźba Roku (1961–1976). Wystawy te miały charakter konkursowy – w 1968 roku za Rzeźbę Roku jury uznało pracę Genowefy Nowak Rażeni napalmem.

Od roku 1965 brała udział w ogólnopolskich spotkaniach rzeźbiarskich i plenerach organizowanych przez ZG ZPAP oraz COPSA m.in.: Bolesławiec, Gdańsk-Orłowo, Parszów, Supraśl, Boguchwała, Jarosław, Bochnia, Łysa Góra.

Jej rozwój artystyczny wspomagały również wyjazdy zagraniczne (podróże po krajach Demokracji Ludowej, zwiedziła m.in.: Czechosłowację, Węgry, Jugosławię, Bułgarię, NRD, ZSRR oraz na przełomie roku 1966/67 wyjazd do Francji a w styczniu 1971 roku do Szwecji, oba w celu pogłębienia studiów plastycznych).

Zasługi Genowefy Nowak jako nauczyciela i artysty doceniono przyznając jej odznaczenia:

 • 1971 – Złota Odznaka „Za Zasługi dla Warmii i Mazur”
 • 1972 – Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”
 • 1972 - Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1973 – Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”
 • 1973 - Krzyż „Za Zasługi w ZHP”
 • 1975 – Nagroda Pierwszego Stopnia Ministra Oświaty i Wychowania
 • 1977 – Złoty Krzyż Zasługi za 20 letnia nienaganną pracę pedagogiczną (Uchwała Rady Państwa z 1.10.1977)

Po śmierci Genowefy Nowak jej twórczość prezentowano:

 • 1982 – Wystawa pośmiertna w Pałacu Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
 • 2008 - Prace w ramach wystawy W ogniu tworzone - Ceramika Krakowska po 1945, Muzeum Narodowe w Krakowie
 • 2016 – wystawa Genowefa Nowak i jej wierni druhowie, Zamek Lubomirskich w Nowym Wiśniczu

W Nowym Wiśniczu, 8 czerwca 2016 roku, w sali rycerskiej Zamku Kmitów i Lubomirskich odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 400.lecia lokacji miasta, w czasie której przyjęto Uchwałę w sprawie nadania pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowy Wiśnicz Pani Genowefie Nowak.

Akt nadania tytułu odebrali Małgorzata Majewska (Pyrak) i Mieczysław Majewski, dawni jej uczniowie i druhowie.

W holu szkoły umieszczona jest tablica upamiętniająca Genowefę Nowak wybitnego nauczyciela i instruktora ZHP.

Stanisłąw MOSKAŁA:
Moje "trzy grosze" do wspomnień o pani profesor Genowefie Nowak

KONFERENCJA Artysta w roli nauczyciela ku pamięci Genowefy Nowak, 13.10.2017


1 Z czasem popiersie zostało zdewastowane a zachowane fragment zabezpieczone. Z inicjatywy społeczników fromborskich popiersie zostało poddane renowacji i ponownie odsłonięte (24 czerwca 2010 roku) Obecnie umieszczone jest przed budynkiem Zespołu Szkół we Fromborku.

BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt