Specjalizacja: CERAMIKA ARTYSTYCZNA

Na zajęciach realizowanych w ciągu pięciu lat nauki uczniowie poznają metody i techniki formowania w glinie charakterystyczne dla ceramiki.

Na podstawie własnych projektów młodzież modeluje obiekty w glinie oraz dekoruje je stosując różnorodne techniki zdobnicze i malarskie. Są to formy kameralne i plenerowe, płaskorzeźby, mozaiki, naczynia, patery, obrazy ceramiczne i galanteria.

Uczniowie nabywają również umiejętności modelarskich: toczenia na kołach garncarskim i modelarskim, wykonywania modeli i form gipsowych, matryc, odlewania i powielania wyrobów w różnych masach.

Finałem procesu powstawania ceramiki jest jest utrwalenie prac poprzez wypał w szkolnych piecach ceramicznych.

Równolegle młodzi adepci ceramiki poznają podstawowe zagadnienia z dziedziny technologii i wzornictwa przemysłowego.

 

BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt