• HISTORIA SZT.
 • RYSUNEK I MALARSTWO
 • RZEŹBA
 • PODST. PROJEKTOWANIA

HISTORIA SZTUKI

Na zajęciach z historii sztuki omawiane są dzieje sztuki od jej początków po czasy nam współczesne.

Uczniowie poznają epoki, style, kierunki, sylwetki największych artystów i ich dzieła Uczą się definiować pojęcia związane ze sztuką, opisywać , analizować i interpretować dzieła sztuki. Wiedza ta obejmuje obszary architektury, rzeźby, malarstwa, rysunku, grafiki oraz zarys innych dziedzin sztuki.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o bogate materiały pomocnicze pracowni historii sztuki(prezentacje multimedialne, filmy dokumentalne, pliki dźwiękowe, opracowania problemowe, karty pracy materiał ilustracyjny, podręczna biblioteczka, dostęp do zasobów wirtualnych poświęconych sztuce).

Ważnym elementem kształcenia z historii sztuki są wyjazdy edukacyjne, w czasie których uczniowie maja żywy kontakt ze sztuką dawną i współczesną. Historia sztuki uczy rozumienia zjawisk w sztuce, jest źródłem inspiracji oraz bazą, dzięki której można podjąć własne poszukiwania twórcze.

Nabytą przez uczniów w trakcie pięciu lat nauki wiedzę i umiejętności sprawdza egzamin z historii sztuki w ramach Egzaminu Dyplomowego.

Równocześnie historia sztuki jest obowiązkowym przedmiotem rozszerzonym, z którego uczniowie mogą zdawać egzamin maturalny.

RYSUNEK I MALARSTWO

Przedmiot rysunek i malarstwo w systemie średniej szkoły zajmuje wiodące miejsce wśród przedmiotów zawodowych. Istotą działań podejmowanych na przedmiocie jest wprowadzenie ucznia w świat plastyki, zapoznanie z podstawowymi prawami rządzącymi tą sferą oraz poznanie podstawowych technik malarskich i rysunkowych.

Młodzież przychodząca do naszej szkoły jest w przeważającej mierze młodzieżą zdeklarowaną, stawiającą na plastykę, a przy tym na wrażliwość. Staramy się wykorzystać i rozwijać te naturalne pokłady wrażliwości ucznia, kształtując jednocześnie umiejętności manualne oraz kreatywne myślenie.

Stwarzamy okazje do autoekspresji, samooceny, do rozmów. Uważamy to za równie ważne jak samo przekazywanie wiedzy. Chcemy ośmielać tworzyć bazę i klimat do działań nadprogramowych i eksperymentatorskich, dać satysfakcję najlepszym. Wykorzystujemy w tym celu; wystawy, konkursy, plenery.

Uczymy umiejętności obserwowania natury, jej pojedynczych elementów, np. w martwej naturze, ale też w zespołach bardziej złożonych: studium postaci czy pejzaż.

 

Nauczyciele prowadzący:
mgr Katarzyna Bochenek, mgr Sławomir Nitendel, mgr Przemysław Sławiński

 

 

 

 

RZEŹBA

Nauka rzeźby w Wiśnickim Plastyku trwa dwa lata i obejmuje klasy drugie i trzecie wszystkich specjalności. (6 godzin w cyklu). Często jest to pierwszy kontakt młodzieży z problemami tworzenia przestrzeni. W przeciwieństwie do rysunku i malarstwa, praca w glinie wymaga specjalnie stworzonych warunków.

Pierwsze, proste ćwiczenia pozwalają poznać podstawowe materiały, ich możliwości plastyczne i ograniczenia technologiczne. Później uczniowie próbują budować kompozycje o różnych cechach, sprawdzają optyczne działanie rytmów, proporcji, kontrastów. Nabywają umiejętności świadomego operowania przestrzenią, ciągle rozwijając sprawność manualną. Ważnym elementem edukacji jest realizacja studium głowy. Umiejętność obserwacji modela oceniana jest w ramach szkolnego etapu Przeglądu z rysunku, malarstwa i rzeźby klas trzecich.

Obok ceramiki, odlewu gipsowego i narzutu, zależenie od potrzeb wykorzystywane jest również drewno, kamień, papier, metal oraz wszelkiego rodzaju techniki mieszane.

W nauczaniu rzeźby istotnym jest indywidualne traktowanie każdego ucznia, rozwijanie jego wrażliwości i stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju.

 

Nauczyciele prowadzący:
mgr Mirosław Rekieć, mgr Marek BiedkaPODSTAWY PROJEKTOWANIA

Pzedmiot, którego nauczanie trwa 3 lata (II – IV klasa). Celem jest zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania w różnych dyscyplinach plastycznych. Poznają oni zasady projektowania, podstawowe pojęcia i różne środki plastyczne, które świadomie wykorzystują w swoich pracach. Poznają zagadnienia związane z percepcją wzrokową oraz psychofizjologią widzenia, jak również środki wyrazu artystycznego:

 • światło,
 • barwa,
 • plama,
 • perspektywa,
 • bryła,
 • faktura,
 • kompozycja,
 • równowaga i harmonia.

Uczniowie zapoznają się z krótkim zarysem historii pisma oraz zasadami budowy litery, kompozycją tekstu, układem graficznym na płaszczyźnie.

Wielość różnych zadań pozwala zrozumieć sens i specyfikę projektowania artystycznego i projektowania użytkowego, grafiki wydawniczej i grafiki reklamowej:

 • różne rodzaje znaku graficznego i jego funkcje,
 • zasady projektowania materiałów informacyjnych i reklamowych,
 • projektowanie identyfikacji wizualnej.

Uczniowie pracują manualnie (klasycznie) oraz przy użyciu komputerów na oprogramowaniu Adobe oraz Corel.

Poprzez wykonywanie szeregu różnorodnych ćwiczeń, uczniowie kształtują swoje umiejętności oraz rozwijają wyobraźnię. Począwszy od zrozumienia zagadnień, pojęć warsztatu plastycznego, aż po umiejętności manualne i cyfrowe.

Celem zajęć jest kształtowanie artystycznej tożsamości.

Lekcje prowadzone są w oparciu o ćwiczenia praktyczne, wspomagane wykładami konwersatoryjnymi, wraz z dyskusją dot. danego tematu. Uczniowie zobowiązani są do publicznej prezentacji postępów w pracy nad ćwiczeniami.

 

Nauczyciel prowadzący:
dr Marcin Urbańczyk, mgr Magdalena Potaczek-Szwed

BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt