Specjalizacja: RENOWACJA ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

Specjalizacja Renowacja Elementów Architektury w Liceum Plastycznym im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu zapewnia przygotowanie wykwalifikowanych, uwrażliwionych na etykę zawodową specjalistów z wysokim poziomem ogólnego i plastycznego wykształcenia.

Pragniemy podkreślić, że nauczanie tej specjalizacji ma charakter wyjątkowy: jesteśmy jednym z dwóch Liceów Plastycznych w kraju prowadzących kształcenie w tymże zakresie.

Kierunek został utworzony w Wiśnickim Liceum w 1975 roku (początkowo pod nazwą Sztukatorstwo) w podobnym czasie, co wydziały Akademickie Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Przygotowuje fachową pomoc techniczną spełniając zapotrzebowanie na specjalistów w trudnym, ale niezwykle wdzięcznym zawodzie renowatora.

Nauczanie umiejętności warsztatowych z zakresu specjalizacji Renowacja elementów architektury jest istotne dla zachowania dziedzictwa kulturowego, oraz kształtowania za nie odpowiedzialności.

Zajęcia mają formę wykładów ćwiczeń oraz praktyk w pracowniach konserwatorskich. Poprzez poznanie procesu twórczego uczeń rozwija niezbędne umiejętności plastyczne, jak i znajomość technik, materiałów oraz nowych technologii. Renowacja elementów architektury zawiera w sobie wiele dziedzin oscylujących wokół sztuk plastycznych np: techniki rzeźbiarskie, sztukatorskie, malarskie i pozłotnicze związane z dekoracją architektury.

W zakresie tych dziedzin kształcenie przyjmuje charakter zindywidualizowany przystosowany do zainteresowań i wrodzonych predyspozycji uczniów. Co jest istotne w kontekście odnalezienia odpowiadającego uczniowi kierunku rozwoju. Dowodem tego są podejmowane przez absolwentów dalsze drogi zawodowe - kształcenia na uczelniach artystycznych w kierunkach nie tylko konserwatorskich, ale również takich jak: rzeźba, grafika, formy przemysłowe, intermedia etc.

Wielu naszych absolwentów z powodzeniem pracuje w charakterze specjalistów w swojej dziedzinie, osiągając sukcesy zawodowe oraz uhonorowanie wysokimi tytułami naukowymi.

 

Nauczyciele prowadzący:
mgr Andrzej Strach, mgr Aleksandra Biedka, mgr Marek Biedka

Nauczyciele zawodu:
mgr Henryk Kopańczyk, Henryk Wnęk, Andrzej Kłębek

BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt