BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. Wspiera i ułatwia realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły.

Księgozbiór biblioteki jest różnorodny i liczy prawie 10 tys. woluminów. Dominują w nim wydawnictwa poświęcone sztuce (albumy, opracowania z historii sztuki), encyklopedie, słowniki i lektury szkolne. Pozostałe działy to książki popularnonaukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz literatura piękna.

Uczniowie i nauczyciele mogą skorzystać z następujących czasopism bieżących : Renowacje i Zabytki, Arteon, Wiedza i Życie, Wiadomości ASP, Notes na 6 tygodni, jak i archiwalnych: Wielcy Malarze, Spotkania z Zabytkami, Art and Business, Computer Arts, Format, Fotografia, Architektura, Projekt, Ochrona Zabytków, Polska Sztuka Ludowa, Art in America.

Biblioteka przechowuje dokumenty regulujące pracę szkoły (statut, regulaminy) oraz dokumentacje pisemne prac dyplomowych uczniów. Gromadzi też materiały pomocne maturzystom: informatory maturalne, przykładowe testy i arkusze egzaminacyjne, informatory wyższych uczelni.

W czytelni biblioteki znajdują się cztery stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu oraz drukarka, kserokopiarka i skaner.

Biblioteka szkolna bierze udział w różnych przedsięwzięciach propagujących książkę i czytelnictwo takich jak: akcja bookcrossing, czyli „Uwolnij książkę”, czytanie przedszkolakom, konkursy literackie, plastyczne, fotograficzne organizowane przez różne biblioteki, plebiscyty czytelnicze, konkurs pięknego czytania, szkolny konkurs ortograficzny itp.

Zapraszamy na stronę biblioteki >>>

Barbara Trylińska

BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt