• ORORGAN PROWADZĄCY
  • ORGAN NADZORU
  • TYP I MISJA SZKOŁY


Organem prowadzącym szkołę jest:


 

 

 

 

 


Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:

 

 

 

 

 

 

 

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu jest średnią szkołą plastyczną o ponad 60-letniej tradycji. Jest to czteroletnie liceum plastyczne umożliwiające uzyskanie tytułu plastyka danej specjalizacji i świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Edukacja w szkole przebiega w dwu blokach przedmiotów: artystycznych i ogólnokształcących (obowiązkowe języki: angielski i francuski).

Liceum prowadzi specjalizacje:

  • tkanina artystyczna
  • ceramika artystyczna
  • renowacja elementów architektury
  • fotografia artystyczna

Kształceniu kierunkowemu towarzyszy ogólnoplastyczne. Uczniowie mają zajęcia z rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania i historii sztuki. Edukację artystyczną wspomagają cykliczne plenery malarskie, praktyki zawodowe, wyjazdy do muzeów i galerii oraz wymiany zagraniczne.

Przełomem maja i czerwca dorobek uczniów i nauczycieli prezentowany jest publiczności na corocznej wystawie. Najbardziej wartościowe prace trafiają do archiwów szkolnych, by świadczyć o dorobku szkoły. Pozostałe można zakupić na dorocznej, czerwcowej aukcji.

Uczniowie biorą udział w licznych przeglądach, plenerach i konkursach organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inne instytucje, a ich prace trafiają na wystawy i pokazy w muzeach i galeriach w kraju i za granicą.

Szkoła, dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych, w czasie roku szkolnego (od poniedziałku do piątku), prowadzi warsztaty malarskie i rzeźbiarskie dla grup do 15 osób po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Równocześnie możliwe jest zwiedzanie szkoły.

Każdego roku szkoła prowadzi nieodpłatne konsultacje dla kandydatów, a w maju przeprowadzany jest wstępny egzamin praktyczny.

Liceum stanowi zwarty, otoczony roślinnością i pracami uczniów kompleks obiektów zapewniających młodzieży dogodne warunki do nauki, pracy i odpoczynku. Dla wszystkich uczniów zamiejscowych szkoła zapewnia miejsce w internacie.

BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt