Od dnia 13 grudnia 2022 r. wszelkie aktualne informacje związane z funkcjonowaniem naszej szkoły
publikowane są na nowej stronie na portalu gov.pl. Informacje o kadrze pedagogicznej znajdują się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/plastykwisnicz/kadra-pedagogiczna