WIGILIA SZKOLNA 20.12.2018

Życzenia dyrektora, wręczenie stypendiów za wyniki w nauce i nagród za osiągnięcia artystyczne uczniom, wręczenie nagród dyrektora pracownikom szkoły, występ przygotowany przez klasę IV

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

rok szkolny 2018/19