Deklaracja dostępności sereisu www.wisnickiplastyk.pl

PLSP im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wisnickiplastyk.pl

Data publikacji strony internetowej: 06.12.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 05.05.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX, nie są dostępne cyfrowo w całości ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter wyróżniający do wpisów i promocyjny do zaplanowanych wydarzeń.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. możliwość zmiany rozmiaru tekstu (CTRL+, CTRL-),
  2. widoczny fokus,
  3. wyróżnienie odnośników,

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.08.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Doniec, adres poczty elektronicznej ewa.doniec@wisnickiplastyk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 685 56 50. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać korzystając z adresu mailowego sekretariat@wisnickiplastyk.pl.

BIP MKiDN CEA Strona główna Aktualności Szkoła Działania artystyczne Kontakt